Jak všichni dobře víme, město Chodov leží v Sokolovské pánvi. Málokdo ale tuší,

že leží skoro přesně v jejím středu. Můžete se o tom sami přesvědčit: Vystřihněte

si z nějaké mapy Sokolovskou pánev a s tím plátkem kartónu balancujte na prstu.

Chodovské paneláky budou pěkně uprostřed, v težišti. Sokolovská pánev je

označení zeměpisné a zároveň geologické. Není to jméno jen tak mimo životní

realitu : Ať chceme,nebo ne, právě tato pánev dalekosáhle ovlivnila osudy

desetitisíců lidí mnoha generací před námi a bude je ovlivňovat i po nás.